เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการค้าส่ง สินค้าอุปโภค และบริโภค ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

10/53 หมู่ที่ 2 ต.บางหลวง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี '1200

บจ.พิมรี่ มอลล์ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน