เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการค้าผลิตภัณฑ์คอนกรีต แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป แผ่นคอนกรีตก่อสร้างอาคาร เสาเข็มคอนกรีต ทุนจดทะเบียน (บาท) 5000000 บาท

ที่อยู่

77/376 หมู่ที่ 17 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี '1215

บจ.อาร์.พี.เอ็ม. คอนกรีต โปรดักส์ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน