เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ตัวแทนค้าต่างในธุรกิจทุกประเภท เว้นแตในธุรกิจประกันภัย การทำสมาชิกให้สมาคมและการค้าหลักทรัพย์ รับเป้นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

89/1 หมู่ที่ 6 ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี '1217

บจ.เจริญกัลป์ พัฒนา จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน