เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการการเกษตรกรรม พืชผักประกอบอาหาร พืชสมุนไพร เครื่องสำอางค์ พืชพรรณทำเครื่องดื่มและอาหารเสริม ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

53/266 หมู่บ้าน ลดาวัลย์ หมู่ที่ 1 ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี '1200

บจ.สุขุมวีด อินดัสทรีส์ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน