เกี่ยวกับบริษัท

บริการฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ แอปพลิเคชั่น ระบบบริหารจัดการโรงแรม ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

58/770 ห้อง 411 หมู่ที่ 13 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี '1212

บจ.นีเอก้า จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน