เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการค้า อุปกรณ์กีฬา สนามกีฬา อุปกรณ์ฝึกซ้อมกีฬา อุปกรณ์ป้องกันการบาดเจ็บ รวมทั้งเปิดเป็นสถาบันสอนกีฬาและงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกีฬา ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

26/328 หมู่ที่ 16 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี '1212

บจ.อีเอสซี สเปซ พัมเปอร์ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน