เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง ทุนจดทะเบียน (บาท) 5000000 บาท

ที่อยู่

211 หมู่ที่ 5 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี '1200

บจ.สงวนชัยพัฒนา จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน