เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการบริการปรับตั้ง ทวนสอบ สอบเทียบ ซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องมือวัด ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

199/486 หมู่ที่ 4 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี '1211

บจ.อินสทรูเม้นท์ แอนด์ คาลิเบรชั่น เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน