เกี่ยวกับบริษัท

นำเข้าและส่งออก จัดซื้อ จัดหา และจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆอุปกรณ์วัดค่าสาร CBDให้กับโรงพยาบาล ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

14/20 หมู่ที่ 4 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี '1211

บจ.มาลีเฮมพ์ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน