เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการรักษาสัตว์ ฝากรักษา ฝากเลี้ยง และอาบน้ำตัดขน โรงพยาบาลสัตว์ รับตรวจ รักษาด้านศัลกรรม ทันตกรรม เวชกรรม การวิจัยด้านรังสี จิตเวช ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

166/5 หมู่ที่ 1 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี '1211

บจ.โรงพยาบาลสัตว์รังสิต-คลองเจ็ด จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน