เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร ที่พักอาศัย ผลิต จำหน่าย ติดตั้งฟุตติ้ง ฐานรากอาคาร ระบบสาธารณูปโภค ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

37/1337 หมู่ที่ 4 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี '1212

บจ.จงดี 2021 คอนสตรัคชั่น จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน