เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ งานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

35/497 หมู่บ้าน ภัสสร ริมคลอง 3 หมู่ที่ 3 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี '1212

บจ.เอสแซกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน