เกี่ยวกับบริษัท

ปประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

39/146 หมู่ที่ 19 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี '1215

บจ.ศรีกุตตราช จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน