เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

35/1 หมู่ที่ 13 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี '1212

บจ.คุณมนตรี เฟอร์นิเจอร์ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน