เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าประเภทอะไหล่รถยนต์ อะไหล่เครื่องยนต์ รวมถึงอุปกรณ์ส่วนควบทุกชนิด ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

50/29 หมู่ที่ 7 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี '1212

บจ.ศศ. อะไหล่ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน