เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการค้า ผลิตภัณฑ์แปรรูป แปรสภาพ และส่วนต่างๆจากพืชสมุนไพร กัญชง กัญชา ทั้งนี้จะต้องดำเนินการตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

17/740 หมู่ที่ 4 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี '1212

บจ.ชง ชา กัญ มาร์เก็ตเพลส จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน