เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ตรวจสอบงานก่อสร้าง ตรวจรับบ้านและอาคารชุด ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

258/9 หมู่ที่ 2 ซอยรังสิต-ปทุมธานี 8 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี '1213

บจ.โยธาภาม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน