เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการ เป็นตัวแทนหรือนายหน้า ในการงานบริการ รับเหมาและการค้าต่างๆ ยกเว้น การโฆษณา ทุนจดทะเบียน (บาท) 5000000 บาท

ที่อยู่

108/21 หมู่ที่ 4 ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี '1200

บจ.แคทพลัส เอเจนซี่ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน