เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการผลิตอะลูมิเนียมและผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

41/439 หมู่บ้าน พรธิสาร8 หมู่ที่ 1 ต.คลองเจ็ด อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี '1212

บจ.เอส.บี.อลูมีเนียม จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน