เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการจำหน่าย นำเข้า ส่งออก สินค้าเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูป ผัก ผลไม้ ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

432/194 หมู่ที่ 4 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี '1200

บจ.เอเอสเอสวาย อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน