เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการ บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

179/176 หมู่บ้าน พฤกษาวิลล์ 79 หมู่ที่ 4 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี '1200

บจ.อัลทิม่า ไมโครซิสเต็มส์ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน