เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงไอสกรีมและเค้ก ทุนจดทะเบียน (บาท) 4000000 บาท

ที่อยู่

177/462 หมู่ที่ 1 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี '1200

บจ.จิ๊กกาดู้ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน