เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับ อาวุธ ยุทโธปกรณ์ นำเข้าส่งออก ซื้อ จำหน่ายเครื่องอุปกรณ์ยุทโธปกรณ์ ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

40/1057 หมู่ที่ 4 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี '1212

บจ.สยามธรรมดี จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน