เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

6 หมู่ที่ 3 ต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี '1217

บจ.วี.อาร์.แอล. อิเล็คทริค จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน