เกี่ยวกับบริษัท

ที่ปรึกษาบริการจัดการทรัพย์สินและบริหารจัดการธุรกิจ ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

95/6 หมู่ที่ 2 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี '1213

บจ.พีณา แอสเซท ดีเวลอปเมนท์ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน