เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างและต่อเติมอาคารพาณิชย์ ทุนจดทะเบียน (บาท) 5000000 บาท

ที่อยู่

55/217 หมู่บ้าน พฤกษา 40 หมู่ที่ 3 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี '1212

บจ.แอเรีย 54 อาร์คิเทคเจอร์ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน