เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการ ขายอาหารที่ปรุงขึ้นเพื่อบริโภคทันทีเเละเครื่องดื่มทุกชนิด ทุนจดทะเบียน (บาท) 5000000 บาท

ที่อยู่

91/127 หมู่ที่ 1 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี '1212

บจ.บูล แอ็นท์ ที จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน