เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการอาคารชุด บ้านจัดสรร จัดสรรที่ดิน ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

32/117 หมู่ที่ 1 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี '1212

บจ.สัมมา โฮม จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน