เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ทุนจดทะเบียน (บาท) 2000000 บาท

ที่อยู่

15/30 หมู่ที่ 15 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี '1212

บจ.นำกิจ รุ่งเรือง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน