เกี่ยวกับบริษัท

การผลิตสิ่งของเครื่องใช้ด้านสุขอนามัยหรือเภสัชกรรมที่ทำ จากยาง ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

69/2 หมู่ที่ 11 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี '1212

บจ.อาโลโก อินฟินิตี้ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน