เกี่ยวกับบริษัท

จำหน่ายเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

40/32 หมู่ที่ 3 ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี '1200

บจ.เซฟโต้ ไฟร์ เอ็กซ์ติ้ง จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน