เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการสั่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกจำหน่ายไปยังประเทศซึ่งสินค้าตามกำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

261/886 หมู่ที่ 4 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี '1211

บจ.วีโอรีน่า กรุ๊ป จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน