เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการนำเข้า ส่งออก โคมไฟ หลอดไฟ อุปกรณ์ส่องสว่าง อุปกรณ์ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

48/2 หมู่ที่ 1 ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี '1200

บจ.โมดิ เอ็กซ์เอ็มแอล จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน