เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการค้าสินค้าอุปโภคทุกชนิด ผลิตภัณฑ์อาหาร เคมีภัณฑ์ ปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืชทุกชนิด ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

75/11 หมู่ที่ 2 ต.บางหลวง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี '1200

บจ.เอ็นอโกร ซัพพลาย จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน