เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการ ให้บริการรับทำบัญชี วางระบบบัญชี เป็นที่ปรึกษาด้านบัญชี การเงินและภาษีอากรตลอดจนบริการที่เกี่ยวข้อง ทุนจดทะเบียน (บาท) 100000 บาท

ที่อยู่

222/149 หมู่ที่ 3 ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี '1200

บจ.รัมภ์รดา การบัญชี จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน