เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการด้านการให้คำปรึกษา และเป็นตัวแทนยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงจดทะเบียนลิขสิทธิ์ต่าง ๆ ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

189/281 หมู่ที่ 2 ต.บางเดื่อ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี '1200

บจ.เอทีพีเซิร์ฟ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน