เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการขนส่งขนถ่ายสินค้าและคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลากากร ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

1/146 หมู่ที่ 14 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี '1212

หจ.ที ดี วาย โลจิสติกส์ ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน