เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภค สินค้าบริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทุนจดทะเบียน (บาท) 200000 บาท

ที่อยู่

89/25 หมู่ที่ 7 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี '1200

หจ.บูรณ์รักษ์ทรัพย์ ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน