เกี่ยวกับบริษัท

ให้บริการจัดทำตรายาง นามบัตร ป้าย และการขายปลีกโดยไม่มีร้านซค่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

111/37 หมู่ที่ 4 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี '1213

หจ.ทริพเพิ้ล ที มีเดีย กรุ๊ป 2003 ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน