เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการขนส่งสินค้าประเภทต่างๆ ทางถนนด้วยรถบรรทุกหรือยานพาหนะอื่นที่ใช้คนขับ ทุนจดทะเบียน (บาท) 150000 บาท

ที่อยู่

39/214 หมู่ที่ 18 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี '1215

หจ.เอสแอล.ทรัพย์ประเสร็ฐขนส่ง ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน