เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการผลิต ประกอบ ดัดแปลง ซ่อมแซม วิจัยและพัฒนาด้านอารุธุทโธปกรณ์ที่ใช้ในภารกิจทหาร วันที่ จดทะเบียน 242368 ทุนจดทะเบียน 100000 บาท

ที่อยู่

456 หมู่ที่ 3 ซอยศรีอุดมทรัพย์ 6 ถนนติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

บจ.อุตสาหกรรมอาวุธ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน