เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการคลินิกทันตกรรมให้บริการทางทันตกรรม วันที่ จดทะเบียน 242368 ทุนจดทะเบียน 1500000 บาท

ที่อยู่

4/31-32 หมู่ที่ 3 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

บจ.เดนทัลโปร เดนทัลคลินิก จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน