เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการค้าคอมพิวเตอร์ วันที่ จดทะเบียน 242367 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท

ที่อยู่

59/152 หมู่ที่ 2 ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

บจ.ซีเคียว เทเลคอม จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน