เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการขายส่งสินค้าทั่วไป ได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง วันที่ จดทะเบียน 242362 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท

ที่อยู่

99/97 หมู่ที่ 5 ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

บจ.เอ็นเจแอนด์โอ อินเตอร์เทรด จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน