เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการค้าอาหารทุกชนิด วันที่ จดทะเบียน 242362 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท

ที่อยู่

102/2 หมู่ที่ 2 ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

บจ.เอส.เอ.คิทเช่นส์ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน