เกี่ยวกับบริษัท

กิจกรรมการเรียนการสอนตัดเสื้อผ้าและเสริมสวย วันที่ จดทะเบียน 242362 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท

ที่อยู่

61/130 หมู่ที่ 6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

บจ.พรรณดี 2020 จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน