เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการผลิต นำเข้า ขายปลีกขายส่งอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ วันที่ จดทะเบียน 242361 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท

ที่อยู่

87/392 หมู่ที่ 6 ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

บจ.พีเอสเอ็มเอส คอสเมติกส์ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน