เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการร้านขายปลีกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ วันที่ จดทะเบียน 242361 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท

ที่อยู่

45/23 หมู่ที่ 7 ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

บจ.เอสเอสเอ็ม มีทส์ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน