เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด วันที่ จดทะเบียน 242361 ทุนจดทะเบียน 100000 บาท

ที่อยู่

33/11 หมู่ที่ 8 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

บจ.เซ้าท์เกท999(ประเทศไทย) จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน