เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง วันที่ จดทะเบียน 242361 ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท

ที่อยู่

76/36 หมู่บ้าน เดอะสตอรี่ หมู่ที่ 4 ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

บจ.โกลบอล พีส จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน